7ο Σχολείο Εκπαίδευσης Γενικών Ιατρών στη διαχείρηση του σακχαρώδη διαβήτη

7/4/2017 – 9/4/2017

Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας “Γ. Παπαδάκης”

13/02/17-17/02/17

9 Θερινό Σχολείο Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα

30/06/2017- 02/07/2017

42ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

11/05/2016-14/05/2016

Pediatric Life Support, Maich Χανιά

26/09/2015

Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας “Γ. Παπαδάκης”

09/02/15-13/02/15

2η Διημερίδα Επείγουσας Ιατρικής: Η συμβολή της εκπαίδευσης στη βελτίωση των παρεχόμενων φροντίδων επείγουσας ιατρικής. Η συνεισφορά του προγράμματος HAEME

09/2014

Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο “ Εκπαίδευση Ιατρών ΠΦΥ στην πρωτογενή πρόληψη” διάρκειας 70 ωρών

29/05/2014-19/06/2014

Ημερίδα: Ηπατίτιδες επαγγελματικής αιτιολογίας, Β’πανεπιστημιακή παθολογική κλινική ΓΠΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα

2012

Βασικός απεικονιστικός έλεγχος στα πλαίσια της Π.Φ.Υ Φορέας : Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας “Γ. Παπαδάκης

2010

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής: κλινικό φροντιστήριο με θέμα “Σημεία κλειδιά για την επιτυχία της εισπνεόμενης θεραπείας στη ΧΑΠ”

2010

Ημερίδα: Μυοσκελετικό τραύμα, πολυτραυματίας

2008

Ιατρική Ειδικότητα στη Μ.Βρετανία. Φορέας : Βρετανικό Συμβούλιο

2008

14ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Οστεοσύνθεσης

2007

14ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας

2007

12ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Παίδων

2007

15ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

2007

13ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος κ 1ο Διεθνές forum Φοιτητών Ιατρικής κ Νέων Ιατρών Ελλάδος

2007

10ο Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο

2007

Emergency Trauma Φορέας : Πανεπιστήμιο Κρήτης

2006

Basic Life Support (B.L.S) Φορέας : Πανεπιστήμιο Κρήτης

2005

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS

2001

“ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ” Φορέας : Τ.Ε.Ι Αθήνας

2000