Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και αφαίρεσης ραμμάτων, παρακολούθησης και περιποίησης τραύματος ανάλογα την εντόπιση, την έκταση καθώς και τη ρυπαρότητα του. Επιπλέον, γίνεται εκτίμηση αποστημάτων, θεραπεία και διάνοιξη εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο. Είναι άκρως απαραίτητη η σωστή εκτίμηση δερματικών τραυμάτων και βλαβών καθώς, ειδικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να αποτελέσουν εστία φλεγμονής και να ταλαιπωρήσουν μακροχρόνια με χορήγηση μεγάλων δόσεων αντιβίωσης έως και χειρουργικό καθαρισμό σε περιπτώσεις προχωρημένης φλεγμονής.

Ενδειτκικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Διάνοιξη αποστημάτων
  • Τοποθέτηση Ραμμάτων
  • Αφαίρεση ραμμάτων
  • Περιποίηση τραύματος
  • Εκτίμηση και παρακολούθηση κατακλίσεων