Το αυτί είναι το όργανο που εξυπηρετεί δύο σημαντικές λειτουργίες: την ακοή και την ισορροπία του σώματος. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, οι περισσότερες παθήσεις του αυτιού να εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως απώλεια ή μείωση ακοής, βουητά και επεισόδια ιλίγγου. Ενώ οι φλεγμονές εμφανίζονται με έντονο πόνο, βάρος, αίσθημα πληρότητος, φαγούρα, υγρό, πτώση ακοής, οίδημα, κλπ. Μέσα από τα ανατομικά όρια του αυτιού, διέρχονται σημαντικά ανατομικά στοιχεία, όπως η σφαγίτιδα, η καρωτίδα και το προσωπικό νεύρο.

Ενδεικτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Ωτοσκόπηση
  • Αντιμετώπιση ρινορραγίας
  • Εκτίμηση, διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου
  • Χρόνια ρινίτις
  • Αλλεργική ρινίτις